GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Ấp Thị 1, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Email :  c1ahoiancm@angiang.edu,vn

Điện thoại :02963884355

 

1. Mô hình hoạt động: Theo lộ trình trường chuẩn quốc gia..

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

4. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT.

5. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo.

6. Phương thức hoạt động của trường: 
- Thực hiện các Kế hoạch của ngành, của địa phương và các yêu cầu cơ bản của xã hội.
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biệnn Tiếng Anh…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên, bộ phận ngoài giờ, hoạt động trải nghiệm,...

Ban giám hiệu